Izvedba 

HIDROTEHNIČNI OBJEKTI

 

Na področju urejanja hudourniških in nižinskih vodotokov izvajamo ureditve s hidrotehničnimi objekti. Urejamo področja stoječih voda. Rešujemo probleme odvodnje in melioracij.

PRIMER: RAZNE IZVEDBE

 

 


 

ZUNANJE UREDITVE

 

Izvajamo zunanje ureditve na področju prostorskega krajevnega urejanja.

PRIMER: PROTOKOLARNI OBJEKTI PRI GRADU STRMOL

 


 

ZAŠČITE BREŽIN

 

Z izkušeno ekipo izvajamo zaščito brežin z zaščitnimi mrežami in s podajno lovilnimi ograjami, ki služijo kot zaščita pred padajočim kamenjem.

 


 

UREJANJE PLAZOVITIH OBMOČIJ

 

Izvajamo projekte za reševanje problematike zemeljskih plazov, usadov in snežnih plazov.

 


 

CESTNI OBJEKTI

 

Na področju cestnih objektov izvajamo rekonstrukcije in obnovo cest, premostitev, odvodnje ter zaščite.