Aktualno


28.05.2018

LIVE IZVEDBE
- Sanacija skalnih brežin v Parku Škocjanske jame
- Sanacija skalnih brežin na regionalni cesti skozi Železnike

LIVE PROJEKTI

- Sanacija po poplavah oktobra 2018 v Tržiču (4 odseki ceste, sanacije brežin,...)
- Sanacija cestnih brežin na odseku regionalne ceste Luče - Solčava - Sestre Logar

- Hidrološko Hidravlična študija za potrebe izvedbe kolesarske steze Tolmin - Most na Soči

- Zaščita AC Hrušica - Lipce pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi

- Sanacija skalnih brežin Kluže - Bovec

- Novelacija hidrološko hidravlične študije Pake na območju Šoštanja