Aktualno


28.05.2018

LIVE IZVEDBE
- Sanacija skalnih brežin pred vstopnim portalom v tunel Učka, Hrvaška
- Sanacijska vodnogospodarka dela v Logu pod Mangartom

LIVE PROJEKTI
- Sanacija brežine Zajčica na AC Ljubljana - Koper
- Hidrološko hidravlične podloge za IDZ kolesarske povezave Mežica - Črna
- Sanacija Črnjušnice v Črnučah - PZI
- HH elaborat k projektu Krožno križišče v Šmartnem pri Slovenj Gradcu

- Sanacija desne brežine Ljubljanice v Trnovem - PZI