Aktualno


04.11.2016

LIVE IZVEDBE
- Statična sanacija mostička v Buču v Tuhinju
- Sanacijska vodnogospodarka dela v Logu pod Mangartom

LIVE PROJEKTI
- Vodnogospodarske ureditve in HH analiza za cesto Polhov Gradec - Dobrova
- Sanacija Pijavškega polja - agromelioracijski ukrepi
- Sanacijski ukrepi in idejna zasnova zaščit pred snežnimi plazovi in padajočim kamenjem na AC Hrušica - Lipce
- Sanacija mostička v IOC Prihova v občini Nazarje
- Protipoplavni ukrepi na območju IPC Loke v občini Ljubno