Aktualno


28.05.2018

LIVE IZVEDBE
- Sanacija skalnih brežin pred vstopnim portalom v tunel Učka, Hrvaška
- Sanacijska vodnogospodarka dela v Logu pod Mangartom

- Sanacija odvodnje na AC podvozih Dolenjske avtoceste

LIVE PROJEKTI
- Sanacija brežine Zajčica na AC Ljubljana - Koper
- Sanacija desne brežine Ljubljanice v Trnovem - PZI