Galerija referenčnih del


 

Galerija referenčnih objektov: IZVEDBA IN PROJEKTIVA

 

Sanacija hudournika v Kranjski vasi pri Slovrnj Gradcu - IZVEDBA
WETMAN - Mura Petišovci - oživitev mrtvic - IZVEDBA
Sanacija brežine v podslapju HE Vuhred - IZVEDBA
Razgledna pot v Dovžanovi soteski - Tržič - IZVEDBA
Most na Ljubelju - IZVEDBA
Sanacija plazu Sorški potok - Železniki - IZVEDBA
Martuljški slapovi - IZVEDBA
Sanacijska dela na Belici v Podbeli - IZVEDBA
Podajno lovilne ograje Brestanica - Krško - IZVEDBA
Regulacija hudournika in zunanja ureditev protokolarnega objekta Strmol - PROJEKTIVA/IZVEDBA
Sanacijska dela na plazu Strug v občini Kobarid (Ladra - Koseč) - IZVEDBA
Sonaravna sanacija Kamnice - PROJEKTIVA
Regulacija Gostince - PROJEKTIVA
Sanacija zidu na Bobnu v Hrastniku - PROJEKTIVA
Sonaravna regulacija hudournika na ubmočju RUŽV - PROJEKT/IZVEDBA
Hudourniška regulacija v Hrastniku - IZVEDBA
Sanacija plazu Martinj Vrh - IZVEDBA
Stabilizacija zidu pri Vili Podrožnik - PROJEKT/IZVEDBA
Sanacija hudournika Plenšak - PROJEKT
Sanacija Ribnice v Bohinju - PROJEKT
Ureditev trga v Kropi - IZVEDBA
Revitalizacija iztoka jezera na Brdu - IZVEDBA